Cập nhật tiến độ dự án DHome Yên Thủy tháng 10 năm 2022