Cập nhật tiến độ dự án DHome Yên Thủy tháng 8 năm 2022